Fisken och hantverket

Kort beskrivning av produktionen

Löjrom är en naturlig produkt utan tillsatser. Den består enbart av löjrom och salt.

Produktion av löjrom har pågått runt Vänern sedan mitten av 60-talet. Fisket är småskaligt och bedrivs med nät med en speciell maskstorlek för att enbart de större fiskarna ska fångas. Trålning av siklöja är förbjudet i Vänern sedan 2005.

Idag finns det totalt ett 30-tal fiskare runt Vänern som producerar löjrom under två hektiska höstmånader. Fisken man fångar är siklöja, Coregonus Albula.

Fångsten tas omhand direkt där den landas genom att fisken först skakas ur näten med speciella skakmaskiner. Sedan vidtar ett hantverk där rommen kläms ur fisken för hand och sedan vispas, sköljs, silas, torkas och saltas. Läs mer om löjromsberedningen på sidan Framställning.Se filmen om vårt arbete
Medlemmarnas hemmahamnar