Yrkesfiskarna

Vill du köpa Vänerlöjrom - kontakta någon av de fiskare som är anslutna till Vänerlöjrom.

Anders Larsson

Anders utgår från Bärstaviken i Rackeby utanför Lidköping och fiskat siklöja och producerat löjrom i ca 30 år.

På sommaren har han en fiskbutik där han säljer egenfångad fisk. Hans båt heter Vänerö.

070-952 98 44

larsson.an@live.se

vanerrom.se

Anders Jonsson

Anders kommer från en fiskarsläkt och hans föräldrar började tidigt framställa löjrom på Spiken på Kållandsö.

Anders är yrkesfiskare på heltid och har själv fiskat siklöja och producerat löjrom sedan mitten av 70-talet. Hans båt heter Smulan.

EG-nummer: SE6235 EG

073-612 13 11

smulans.fisk@telia.com

Thommy Möller

Thommy fiskar tillsammans med Michael Nylander på båten Svarten. De har sin hemmahamn på Spiken på Kållandsö.

Thommy har fiskat löjrom sedan mitten av 80-talet. När han inte fiskar bygger han båtar.

EG-nummer: SE2330 EG

070-827 88 37

thommy_telia@hotmail.com

Michael Nylander

Michael fiskar tillsammans med Thommy Möller på båten Svarten från Spiken på Kållandsö. De har fiskat ihop sedan 2010.

Michael har tidigare varit fiskhandlare med egen fiskbil.

EG-nummer: SE2330 EG

070-647 62 82

grejensfisk@hotmail.com

Johan Berling

Johan är uppvuxen i en fiskarfamilj och fiskar löjrom tillsammans med sin pappa Sören på båten Ekö sedan 2010. De har sin hemmahamn i Spiken på Kållandsö.

På sommaren driver Johan Spikens Brygga (servering och butik) i Spikens fiskeläge.

076-841 05 03

info@spikensbrygga.se

spikensbrygga.se

Roland Gustavsson

Roland håller till med sin verksamhet i Hörviken på Kållandsö. Han fiskar från Båten Transö och startade med löjfiske 1987.

Han har också under många år haft en verksamhet för rökning och förädling av fisk.

EG-nummer: SE2117 EG

070-362 66 78

jalle47@gmail.com

Sören Gustavsson

Sören har fiskat löjrom sedan början av 1980-talet och fiskar idag ihop med sonen Johan på båten Ekö, med hemmahamn i Spiken på Kållandsö.

070-844 64 74

berling1978@hotmail.com

Boris Åström

Boris är yrkesfiskare på heltid har fiskat siklöja sedan mitten av 90-talet.

Han har sin hemmahamn i Brommösund på Torsö och fiskar idag tillsammans med Bo-Gunnar Blom. Hans båt heter Alma.

EG-nummer: SE6227 EG

070-642 51 66

borisfisk91@gmail.com

Hans Persson

Hans är uppvuxen i en familj som sysslat med förädling och försäljning av fisk. Sedan mitten av 90-talet fiskar han tillsammans med Jörgen Karlsson. Hans båt heter Berta och har hemmahamn i Sjötorp.
På sommaren driver Hans fiskförsäljning och glasscafé i Sjötorp.

EG-nummer: SE6226 EG

070-880 59 98

hansfiske@yahoo.se

Jörgen Karlsson

Jörgen har fiskat siklöja och producerat löjrom sedan början av 80-talet.

Idag fiskar han tillsammans med Hans Persson från båten Grålle med hemmahamn i Sjötorp.

EG-nummer: SE6226 EG

070-514 88 05

hansfiske@yahoo.se

Jens-Peder Abrahamsson

För Jens-Peder var det en pojkdröm att få fiska på heltid. Det gör han sedan 2009 på båten Pärlan med hemmahamn i Laxhall på Torsö.

EG-nummer: SE6228 EG

076-849 10 72

Anders Agö

Anders utgår från Brommösund på Torsö och har fiskat siklöja och producerat löjrom sedan slutet av 90-talet.

Andra tider på året fiskar han bl.a. gös och abborre och han isfiskar även på vintern. Hans båt heter SFC6030.

EG-nummer: SE6229 EG

073-800 03 73

romkungen@msn.com

Badängens Rök & Fiskeri

Mats Kjellgren har fiskat sedan slutet av 90-talet. Han och Fredrik Håsteen har fiskat tillsammans sedan 2012.

De fiskar på helårsbasis och driver även sommarrestaurangen Badängens Rök & Fiskeri i Otterbäcken. De utgår från Otterbäcken med båtarna Löga I och II.

EG-nummer: SE2154 EG

073-033 01 04 eller 070-092 25 44

kontakt@badangensrokfiskeri.se